Daňové poradenstvo

  • Návrhy daňovej optimalizácie
  • Vypracovanie všetkých typov daňových priznaní
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, k dani z príjmov fyzickej osoby zo živnosti alebo k dani z príjmov právnickej osoby
  • mesačné a kvartálne vypracovanie daňového priznania k DPH
  • vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu pre DPH
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • vrátenie DPH zaplatenej v krajinách EÚ
  • registrácie pre daňové účely
  • zastupovanie klienta pred daňovým úradom a pri daňových kontrolách