Účtovné poradenstvo

  • vypracovanie interných účtovných smerníc, nastavenie a optimalizácia účtovných procesov
  • vypracovanie výstupných zostáv
  • dozor nad účtovníctvom
  • konzultácie týkajúce sa zmien účtovných zákonov a ich implementácie do praxe, účtovania účtovných prípadov či týkajúce sa zostavenia účtovnej závierky
  • overenie úplnosti účtovných prípadov
  • podpora pri registrácii pre daňové účely, pri komunikácii s úradmi a pri daňových kontrolách