O nás

Vznik
Spoločnosť First Economist s.r.o vznikla v roku 2013 ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po kvalitných službách šitých klientovi priamo na mieru.

Misia
Chceme nášmu klientovi umožniť, aby sa plne venoval svojej oblasti podnikania a nemusel si lámať hlavu nad objemnou účtovnou agendou a orientáciou v zákonoch a nariadeniach vlády.

Prístup
Každá firma má svoje vlastní požiadavky, ktoré je možné splniť jedine aktívnym a individuálnym prístupom.

Naši klienti
drobní podnikatelia
malé firmy
stredné firmy

Naši účtovníci
Spolupracovníci a zamestnanci sa stretli na základe dlhodobých vzájomných refernecií. Sú odborníkmi vo svojej oblasti – nie len, že sú výbornými ekonomickými remeselníkmi, ale dokážu ponúknuť i riešenia na neobvyklé a zložité situácie.
Svoju odbornosť a aktuálny prehľad si dopĺňajú samoštúdiom a školeniami.
 
Spolupráca
spolupracujeme i s externým daňovým poradcom i právnickou kanceláriou

Technické zabezpečenie
Pracujeme v účtovom software Pohoda, o ktorého aktualizácie a údržbu sa neustále stará IT firma. Vaše údaje a dáta sú i vďaka tomu v úplnom bezpečí.

Referencie
O našej práci a prístupe Vám radi poskytnú naši klienti: